ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์ (หัวหน้าภาควิชาฯ)

Asst.Prof.Dr.Jirawat Chewaroungroaj

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186917 Email: jirawat.c@chula.ac.th
EDUCATION: 
Ph.D. (Petroleum Engineering) University of Texas (Austin), USA
RESEARCH: 
เศรษฐศาสตร์ปิโตรเลียม, วิศวกรรมการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม, วิศวกรรมการผลิตปิโตรเลียม, วิศวกรรมแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม, Petroleum Field Development Planning, Environmental Impact Assessment in Petroleum Engineering

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ อธิชนากร

Asst.Prof.Dr.Suwat Athichanagorn

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186921 Email: suwat.a@chula.ac.th
EDUCATION: 
Ph.D.  (Petroleum Engineering) Stanford University, USA
RESEARCH:
วิศวกรรมแหล่งกักเก็บ, การทดสอบหลุมน้ำมันและก๊าซ, การวิเคราะห์ระบบการผลิต, Reservoir Engineering, Well Test Analysis, Artificial Intelligence Applications, Reservoir Simulation, Optimization

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร มณีอินทร์

Assoc.Prof.Dr.Kreangkrai Maneeintr

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186854 Email: kreangkraim@yahoo.com
EDUCATION: 
Ph.D. (Industrial Systems Engineering) University of Regina, CANADA
RESEARCH:
 Carbon capture, Storage and utilization , Unconventional oil and Gas Production, Coal Waste Management

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต

Asst.Prof.Dr.Pipat Laowattanabandit

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186929 Email: pipat.l@chula.ac.th
EDUCATION: 
Ph.D. (Mining and Earth Systems Engineering) Colorado School of Mines , USA
RESEARCH:
 Geological Engineering, Rock Mechanics, Rock Engineering, Tunneling, Underground Excavation

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าลั่น  ศรีสุริยชัย

Asst.Prof.Dr.Falan Srisuriyachai

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186925 Email: falan.s@chula.ac.th
EDUCATION: 
Ph.D. (Georesource and Geotechnology) University of Bologna, ITALY
RESEARCH: 
Enhanced oil recovery, Petrophysics, Rock and fluid properties
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย

Asst.Prof.Dr.Apisit Numprasanthai

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186923 Email: apisit.nu@chula.ac.th
EDUCATION: 
Ph.D. (Mineral Process Engineering) Griffith University, AUSTRALIA
RESEARCH: 
Mineral processing, Mineral flotation and its reagents, Rock and Mineral characterization, Surface analysis which related aspects of mineral processing, Metals Recovery and Purification Processes, Potash Processing, Coal Handing and Clean Coal Technology.
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Raphael Bissen

Asst.Prof.Dr.Raphael Bissen

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186931 Email: Raphael.b@chula.ac.th
EDUCATION: 
Dr. rer. nat. (Geology) University of Freiburg, GERMANY
RESEARCH: 
Rock Mechanics, Fracture Modeling, Geomechanical Modeling, Photogrammetry

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงค์ จงกิตตินฤกร

Asst.Prof.Dr.Kittiphong Jongkittinarukorn

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186924  Email: kittiphong.j@chula.ac.th
EDUCATION: 
Ph.D. (Petroleum Engineering) University of Oklahoma, USA
DBA (Finance) Chulalongkorn University, THAILAND
RESEARCH:
Dynamic Material Balance, Decline Curve Analysis

 

อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งสะอาด

Dr.Theerayut Phengsaart

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186922 Email: theerayut.p@chula.ac.th
EDUCATION:
Ph.D. (Sustainable Resources Engineering) Hokkaido University, JAPAN
RESEARCH:
Mineral Processing, Physical Separation, Coal Cleaning, Resources Recycling, Plastic Separation, Solid Waste Management, Environmental Remediation

 

อาจารย์.ดร.เพชญ์ ภัคโชตานนท์

Dr.Pet  Pakchotanon

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186918  Email: Pet.P@chula.ac.th
EDUCATION:
Ph.D. in Environmental Systems Engineering, University of Regina, Saskatchewan, Canada
RESEARCH:
Environment modeling, Environmental impact assessment

 

 

 

นางสิริลักษณ์  แสงละออ

Mrs.Siriluck Sanglaor

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2187791  Email: siriluck.a@chula.ac.th
 
 
 

นายพงศ์ธร  รุ่งเจริญ

Mr.Pongthon Roongcharoen

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186927  Email: pongthonr@gmail.com
 
 
 

นายจักรพันธ์ พิมลรัตน์

Mr.Jakapan Pimolrat

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186932  Email: jakapan.pi@chula.ac.th
 
 
 

นายภูชิต  ทรัพย์เสริมสิน

Mr.Phuchit Subsermsin

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2187794  Email: phuchit.s@chula.ac.th
 
 
 

นางสาวกชกร  จัดพล

Ms.Kotchakorn Judphol

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186919  Email: kotchakorn.j@chula.ac.th
 
 
 

นายวัชรินทร์  แก้วมณีวรรณ

Mr.Watcharin Kaewmaneewan

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) ชั้น 14
Tel: +66 2 2186927  Email: watcharin.ka@chula.ac.th