โครงการความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณาจารย์และนิสิ…
Read More