ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ไม่มีหมวดหมู่
เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
Read More