ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ชีวรุ่งโรจน์

ไม่มีหมวดหมู่
เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
Read More
The 7 Joint Serminar on Gro-environmental Engineering and Recycling GER 2019

The 7 Joint Serminar on Gro-environmental Engineering and Recycling GER 2019

ไม่มีหมวดหมู่
มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาวิชาก…
Read More