ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดีจุฬาฯ

ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดีจุฬาฯ

Announce

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปลี่ยนเวลาออกอากาศ!!! รายการวิทยุพูดจาประสาช่าง ปี 2561

เปลี่ยนเวลาออกอากาศ!!! รายการวิทยุพูดจาประสาช่าง ปี 2561

Announce

เปลี่ยนเวลาออกอากาศ!!!
รายการวิทยุพูดจาประสาช่าง ปี 2561
เป็น “วันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น.”
ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

Rerun ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30–09.00 น.