การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions)
มกราคม 4, 2018
  การสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559
ผู้บริหารคณะวิศวฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่อธิการบดีจุฬาฯ
มกราคม 4, 2018
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี ได้เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ ศ. ดร.
เปลี่ยนเวลาออกอากาศ!!! รายการวิทยุพูดจาประสาช่าง ปี 2561
มกราคม 4, 2018
เปลี่ยนเวลาออกอากาศ!!! รายการวิทยุพูดจาประสาช่าง ปี 2561 เป็น “วันอังคาร เวลา 10.00-10.30 น.” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz Rerun ทุกวันอาทิตย์ เวลา